Gázszerelés - Mit érdemes tudni

Előfordulhat, hogy meghibásodik a gázkészülék, ilyenkor nem árt, ha ismerjük a gázszereléssel kapcsolatos lehetőségeket.
Recent Tweets @

Nyaralók, hétvégi házak, családi házak, kempingek használati melegvíz-ellátását energiatakarékosan napkollektorral lehet megoldani. A módszer lényege az, hogy napenergiával (a napkollektor segítségével) hideg vizet melegítenek fel 5 és ezt a tartályban tárolják felhasználásig.
A napkollektor acél-, alumínium- vagy műanyag csövekből álló csőfűtőtest, amely egyik oldalán szigetelt, másik oldalán pedig hőelnyelő szerkezetet alakítanak ki. A csőregiszterben a tárolótartály vize gravitációval vagy szivattyúval keringtetve felmelegszik. A tárolótartály közvetlenül vagy közvetve — futőcsővel — csatlakozhat a napkollektorhoz.

image


A HÉLIOSZ CSH típusú napkollektor a legismertebb hazai gyártmány. A napkollektorok hőelnyelő része a típustól függően meghatározott számú és egymás mellé illesztett trapézlemezszerű profilelemekből készül. A profilelemek üvegezés irányába néző felületét a hőelnyelést fokozó sötét színű festékkel vonják be. Az AIMgSi anyagú profilelemek közepén kiképzett csőjáratok végei hegesztett kötéssel csatlakoznak egy-egy négyzet keresztmetszetű alumínium zárt szelvényhez.
Ezek az elemek elosztják és összegyűjtik a napkollektorban keringő folyadékot az egyes csőjáratok között. A napkollektor az épületgépészeti rendszerhez 20 DN-es csonkkal csatlakozik.

A külső menetes alumíniumcsonkokat az osztó-gyűjtő elemekbe átlósan helyezik. Az osztó- és gyűjtőelemekre helyenként tartólemezeket hegesztenek. A hőtermelő profilok közötti mechanikus kapcsolatot és ezáltal a merevséget a napkollektor teljes hosszában végighúzódó, és helyenként a profilokhoz hegesztett, merevítő C profil fokozza. A napkollektor hátoldala a hőelnyelő profilok hátoldalához jól tapadó poliuretán keményhab. A hőelnyelő profilok festett felülete és az üvegréteg között zárt légréteg található. A légréteget az üvegtáblák széleinél az alumínium szerkezeti elemekhez csavarokkal rögzített fakeret határolja. Az üvegtáblákat L és lapos szelvényű alumíniumelemek szorítják csavarokkal a fakerethez. A napkollektor merev keretrésze és az üvegtáblák közötti rugalmas kapcsolatot az üvegtáblák széleire körben felragasztott gumiprofil biztosítja.

Hõcserélõket akkor építenek be, ha a hõhordozó nem alkalmas közvetlen felhasználásra; legáltalánosabban központi fûtésre és melegvíz-ellátásra, ahol a forró víz, ill. a gõz a hõhordozó.


A hõcserélõk a hõcserében részt vevõ közegek áramlási iránya szerint lehetnek egyen-, ellen- és keresztáramúak. Az épületgépészeti gyakorlatban hosszú ideje használják az építõelemes hõcserélõket. A készülék köpenye forrcsõ, amelynek mindkét végére csõfalnak és csatlakozókarimának kialakított támfal van felhegesztve. A két csõfalba kis átmérõjû forrcsöveket hegesztenek. A karimákhoz csatlakoznak az excentrikusan kiképzett, karimával ellátott kúpos szûkítõidomok.


A készülékelem az építõelemes elv szerint különbözõ nagyságokban építhetõ össze. A hõcserélõ elemek 150,200,250 és 300 DN átmérõvel, 1000,1500,2000 és 2500 mm-es hosszban készülnek. A fûtõcsövek 16 bar, a köpeny 10 bar túlnyomással terhelhetõk. A legjobb megoldás az, ha a hõcserélõ blokkot mûhelyben építik össze és helyezik tartószerkezetre, majd daruval állítják helyére.

A korszerû hõcserélõk az építõelemes hõcserélõnél jóval kisebb anyag felhasználásúak. Ilyenek az SKR-X vagy a FÉG-SPIREC hõcserélõk, amelyek szerkezeti kialakításukkal lényegesen jobb hõátadást tesznek lehetõvé.


Az SKR-X típusú hõcserélõk mind a távfûtésre kapcsolt, mind a kazános épületek melegvíz-fûtési rendszeréhez és a használati melegvíz-ellátáshoz használhatók. A hõcserélõben a vizet fûtõvíz vagy más folyékony fûtõközeg melegíti fel. Gõz fûtõközeggel a hõcserélõ nem üzemeltethetõ. A fûtött közeg csak rozsdamentes acéllal, a fûtõközeg azonban rozsdamentes és szénacél anyaggal is érintkezik.

A hõcserélõk a következõ esetekben építhetõk be:
•    a fûtõközeg teljesen tiszta, eltömõdést, lerakódást vagy kicsapódást okozó anyagot nem tartalmaz.
•    A fûtõközeg hõmérséklete a 180 °C-ot, nyomása a 16 bar-t nem haladhatja meg.
•    A rozsdamentes acélanyag-felületekre lecsapódó vízkõ idõszakonként eltávolítható a rozsdamentes anyagot meg nem támadó vízkõoldó szerrel.
•    A futott közeg ivóvíz minõségû víz. A víz keménységétõl függõen (általában 20 nk* felett) megfontolandó vízlágyító alkalmazása.
•    A fûtött közeg (víz) hõmérséklete nem lehet 50 °C-nál nagyobb. 50 °C vízhõmérséklet esetén a hõcserélõ csak olyan automatizált hõközpontban alkalmazható, amelyben 50 °C hõmérsékletû használati melegvíz-hõmérséklet elérésekor a fûtõközeg beáramlása már megszûnt.

A hõcserélõk fõ eleme a különleges felületi mintázatú rozsdamentes acélcsövekbõl készült csõspirálköteg. A csõspirálok alul-felül egy-egy rozsdamentes acélból készült elosztóba csatlakoznak. A fûtött közegnek az alsó elosztóba való bevezetésére, ill. a felsõ elosztóból való kivezetésére azonos méretû rozsdamentes karimás csatlakozócsonkok használatosak, tehát az ezen átáramló fûtött közeg kizárólag rozsdamentes felülettel érintkezhet.


A csõspirálköteg a szénacél magcsõ és a köpeny közötti hengeres köpenytérben van. A fûtõvizet a köpenytérbe szénacél karimás csatlakozócsonkok vezetik be, ill. el. A köpenytérnek légtelenítõ- és ürítõcsonkja is van. A köpeny külsõ felületén salakgyapot hõ-szigetelés és külsõ védõlemez-burkolat van. A FÉG-SPIREC típusú hõcserélõt elsõsorban használati meleg víz készítésére lehet használni, víz-víz hõcserélõ közegekre, de megfelelõ körülmények között felhasználható gõz primer hõhordozó esetén is.

Melegvíz-tárolók
A melegvíz-termelõk és tárolók a háztartási és az ipari melegvíz-ellátás berendezései. Leggyakrabbak a zárt tárolók közvetett melegítéssel. Ezekben a tárolókban levõ vízmennyiséget fûtõközeggel – gõz, forró víz, meleg víz – melegítik. A fûtõközeg a melegvíz-tárolóban elhelyezett fûtõcsõnyaláb falán keresztül adja át a tárolóban levõ víznek a felmelegítéshez szükséges hõt. A fûtõköpenyes melegvíz-tárolókban a tároló palástja a fûtõfelület. A lehûlt vagy kondenzálódott hõhordó közeget a hõfejlesztõbe kell visszavezetni. A melegvíz-tárolók általában a hideg víz hálózati nyomása alatt állnak.
A használati melegvíz-tárolók 6 és 10 bar túlnyomásúak, sem a Kazánbiztonsági Szabályzat, sem a NYEBSZ szabálya alá nem tartoznak. A melegvíz-tárolók hegesztett hengeres tartályok, sekély vagy mélydomború fenékkel.

Típusváltozatai:
•    állóhengeres
•    elõfejes, fekvõhengeres és
•    fedeles, fekvõhengeres melegvíz-tárolók

Az utóbbi kettõ lehet fûtõcsöves vagy fûtõköpenyes. Az állóhengeres és elõfejes, fekvõhengeres tárolók elõfeje a fûtõcsõnyaláb csatlakoztatására, valamint a tartály és a fûtõcsõnyaláb idõszakos belsõ tisztítására alkalmas. A fedeles fekvõhengeres melegvíz-tárolóban erre a célra a tároló egyik végét lezáró karimás domborított fedél használatos. A melegvíz-tárolók különbözõ fûtõcsõnyalábokkal készülnek.

image

A túlhevülés megakadályozására, 90 C-on kiolvadó – olvadótárcsás – biztonsági szerelvényt kell a melegvíz-tárolóra szerelni, s a kiömlõ meleg víz elvezetésérõl a tervezés során gondoskodni kell. A tárolók fûtésére U alakú fûtõcsõnyalábot használnak. A hazai kereskedelemben gyûjtõcsöves, gyûjtõkamrás és csõfalas fûtõcsõnyaláb kapható. A kivitel a tároló ûrtaltalmától is függ.

A tárolókat szükség szerint, de évente legalább egyszer meg kell tisztítani a vízkõtõl és egyéb szennyezõdésektõl. Tisztításkor a szellõzõcsonk nyílása biztosítja a szabad légáramlást. Ha a felmelegítendõ víz keménysége 7 nk felett vín, ajánlatos vízlágyító berendezést alkalmazni.

Bojlerkazánok
A bojlerkazánok a használati meleg víz közvetlen termelésére alkalmas berendezések. Gyorsan felfûthetõk, mivel a fûtõfelülethez képest kicsi a vízterük. Egy és kétvízteres bojlerkazánokat gyártanak, az egyvízterûek csak használati melegvíz-készítésre alkalmasak, a kétvízterûek fûtésre is. Álló vagy fekvõ kivitelûek. Vízoldali túlnyomásuk max. 6 bar, a beépített égõk ola- vagy gázégõk, de van széntüzelésû is. A bojlerkazánok hálózatba kötése megegyezik a melegvíz-tárolókéval, azonban a biztosítószelepet – minthogy gõz is fejlõdhet – a melegvíz-oldali részbe, a csatlakozástól 2 m-re kell beépíteni a vízkövesedés elkreülésére.